BOSTON

ZASADA DZIAŁANIA KLIMATYZACJIZasada działania samochodowego układu klimatyzacji

 

Kompresor klimatyzacji spręża gazowy czynnik chłodniczy, co powoduje podniesienie jego temperatury i ciśnienia. W skraplaczu (chłodnica klimatyzacji), następuje obniżenie jego temperatury, czynnik zostaje skroplony czemu towarzyszy oddanie temperatury do otoczenia.

Dalej w postaci ciekłej płynie przewodami do osuszacza, w którym to znajduje się filtr odpowiedzialny za usuwanie wilgoci oraz zanieczyszczeń z układu. Następnie zostaje rozprężony w zaworze rozprężnym do parownika, czemu towarzyszy spadek temperatury ciśnienia oraz zmiana ze stanu ciekłego z powrotem do gazowego. Dzięki temu powietrze trafiające do kabiny przez parownik zostaje schłodzone.

Poniższy rysunek przedstawia zasade działania klimatyzatora samochodowego z zaznaczonymi prawidłowymi wartościami temperatur i ciśnienia czynnika w różnych częściach obiegu (rys. 1.).

 

 

Rys. 1. Schemat typowego klimatyzatora samochodowego